Archiv

Vánoční bohoslužby

24.prosince 17:00 pro rodiče a děti22:00 „půlnoční“ 25. prosince 8:30 Slavnost Ježíšova narození – (sbírka na opravu fary) 26. prosince […]

Betlémské světlo

Na štědrý den a Hod Boží Vánoční si můžete vyzvednout betlémské světlo v kostele nebo v kapličce u mezi kostelem […]

Mikulášská nadílka

V neděli 5.12. v závěru mše svaté v 8:30 nás navštíví sv. Mikuláš, aby obdaroval děti. Pro všechny děti budou […]

Večer chval

V pátek 19.11. po mši svaté (cca 18.45) bude pod vedením Live 4G večer chval s přímluvnou modlitbou.

Synodální proces ve farnosti

Ve farnosti vznikly doposud dvě synodální skupinky, do kterých je možné se ještě připojit SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ – Moderátor […]

Modlitba za zemřelé (odpustky)

Podmínky pro získání plnomocných odpustků: Obnovit přátelství s Bohem skrze svátost smíření a snažit se v tomto přátelství setrvat (vyloučení náklonosti i […]

Příprava k biřmování

zvu všechny, kteří chtějí objevit, prohloubit, obnovit, zpečetit vztah s Bohem skrze svátost biřmování, aby se přihlásili. Kontaktovat mě můžete […]

Výuka náboženství

Přihlášky do výuky náboženství jsou k dispozici v kostele, ve škole, zde ke stažení nebo online. Vyplněné přihlášky odevzdejte faráři. […]

Mše svatá s aktovkami

V neděli 5.září v závěru mše svaté bude speciální požehnání všem školákům a pedagogům. Prosíme, aby si prvňáčci přenesli své […]

Výlet do Bonga

se uskutečnil ve čtvrtek 9. září. Fotky si můžete prohlédnout ve https://farnostdomasov.rajce.idnes.cz/

Program noci kostelů

15:00 – 17:45 Herní odpoledne Pro děti po stopách zvířátek 18:00 – 18:45 Mše svatá s prosbami za všechny obyvatele obcí […]

Velikonoční obřady

Vzhledem k tomu, že aktuální vládní opatření umožňuje účast na pokojných shromážděních mimo uzavřené prostory, což se týká i bohoslužeb, […]

Sčítání lidu 2021

Sčítání je jedna z příležitostí jak můžeme veřejně projevit svou víru. Více ve výzvě našich biskupů. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Adorace u Božího hrobu

Využijte otevřeného kostela o velikonocích k soukromé adoraci v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Prosím zapište se do adoračního […]

Postničky pro děti

V kapličce před kostelem si mohou děti vyzvednout charitní postničky. A co jak s nimi, se děti dozví spolu s […]