Příprava k biřmování

zvu všechny, kteří chtějí objevit, prohloubit, obnovit, zpečetit vztah s Bohem skrze svátost biřmování, aby se přihlásili. Kontaktovat mě můžete (do konce září) na mailu, FB, messengeru, telefonu nebo osobně. Jak přesně příprava na biřmování bude probíhat bude stanoveno podle počtu a věku zájemců.

Těším se na každého z Vás

Pavel Kafka, farář