Úmysl mše svaté

Kontaktní osoby pro zapisování a rezervování úmyslů mši svatých jsou pan Pavel Krška mail: krsikp@gmail.com tel. 725 538 956 a Lukáš Prokeš mail: lukas.prokes03@gmail.com tel. 730 695 355.

Můžete je kontaktovat osobně po skončení nedělní mše svaté, na mailu nebo telefonu. Úmysly pro příští kalendářní rok se zapisují vždy od začátku adventu.  Kalendář rezervovaných úmyslů je k nahlédnutí zde.