Kontakt

Římskokatolická farnost Domašov
V Dědině 14
664 83 Domašov

Děkanství rosické, biskupství brněnské
Excurrendo administrátorem je R. D. Mgr. Pavel Kafka

Telefon: 739 389 112
E-mail: domasov@dieceze.cz
Číslo účtu pro zasílání darů: 2023956389/0800 Za vaše dary děkujeme!