Zpověď

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) je v kostele cca 30 minut před každou bohoslužbou.

Mimořádné příležitosti ke svátosti smíření (zvláště v době před Vánocemi a Velikonocemi) najdete v kalendáři farnosti.

O svátost smíření nebo rozhovor s knězem je možno také požádat individuálně v kostele i na faře.