Péče o nemocné

Pokud je někdo dlouhodobě nemocný a nemůže se účastnit společných bohoslužeb, je možné požádat o (pravidelné) návštěvy přímo v místě bydliště nemocného.
Svátost pomazání nemocných je možno přijmout kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného. Tuto návštěvu je možné dohodnout osobně či telefonicky.

Společné slavení svátosti nemocných v našem kostele bývá pravidelně při nedělní mši svaté v souvislostí se svátkem Panny Marie Lurdské 11.2.(Světový den nemocných).

Pokud potřebujete naléhavě duchovní službu v některé z brněnských nemocnic, kontaktujte nemocniční kaplany pro brněnské nemocnice https://kaplan-nemocnice.cz/kontakty-na-nemocnicni-kaplany/brno/.