Archiv

Program noci kostelů

15:00 – 17:45 Herní odpoledne Pro děti po stopách zvířátek 18:00 – 18:45 Mše svatá s prosbami za všechny obyvatele obcí farnosti 18:45 – 19:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….    19:30 – 20:00 Přednáška o dějinách farnosti a historii kostela. 20:00 – 20:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….    20:30 Duchovní hudba...

Herní odpoledne pro děti

V rámci noci kostelů zveme všechny děti na herní odpoledne se zvířátky, které se uskuteční v pátek 28.5. od 15 do 17:14 na prostranství u kostela v Domašově.

Přímý přenos nedělní bohoslužby 25. 4.

Přímý přenos mše sv. na čtvrtou neděli Velikonoční 25. 4. v 8:30 můžete sledovat na tomto odkazu: https://youtu.be/wDPANCE5wPs. Na odkazech je vždy po skončení živého vysílání dostupný záznam přenosu. Starší záznamy jsou dostupné na YouTube kanále farnosti.

Od 26.4.2021 je zrušen rezervační systém na bohoslužby

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. Abychom tyto podmínky dodrželi, část věřících se musí bohoslužeb účastnit venku před kostelem. Pro již není potřebné si účast na bohoslužbě rezervovat.

Noc kostelů

Program noci kostelů v Domašově najdete zde: https://www.nockostelu.cz/kostel/5004/

Velikonoční obřady

Vzhledem k tomu, že aktuální vládní opatření umožňuje účast na pokojných shromážděních mimo uzavřené prostory, což se týká i bohoslužeb, bude ozvučen i prostor před kostelem, abyste se mohli účastnit bohoslužby ti, kterým nevadí stát nebo sedět před kostelem. Je však třeba dodržet základní opatření (Respirátory a rozestupy) a dbát pokynů organizátora.