Archiv

Přímý přenos nedělní bohoslužby 25. 4.

Přímý přenos mše sv. na čtvrtou neděli Velikonoční 25. 4. v 8:30 můžete sledovat na tomto odkazu: https://youtu.be/wDPANCE5wPs. Na odkazech je vždy po skončení živého vysílání dostupný záznam přenosu. Starší záznamy jsou dostupné na YouTube kanále farnosti.

Velikonoční obřady

Vzhledem k tomu, že aktuální vládní opatření umožňuje účast na pokojných shromážděních mimo uzavřené prostory, což se týká i bohoslužeb, bude ozvučen i prostor před kostelem, abyste se mohli účastnit bohoslužby ti, kterým nevadí stát nebo sedět před kostelem. Je však třeba dodržet základní opatření (Respirátory a rozestupy) a dbát pokynů organizátora.

Sčítání lidu 2021

Sčítání je jedna z příležitostí jak můžeme veřejně projevit svou víru. Více ve výzvě našich biskupů. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Adorace u Božího hrobu

Využijte otevřeného kostela o velikonocích k soukromé adoraci v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Prosím zapište se do adoračního archu v předsíni kostela. Zelený čtvrtek 19:00 -22:00 Velký pátek 12:00 – 22:00 Bílá sobota 12:00 – 19:00

Postní duchovní obnova online v sobotu 13.3.

V sobotu 13.3. se uskuteční Postní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení a večerní modlitba – kající bohoslužba, která nás připraví na dobrou svátost smíření před Velikonocemi.Každý se může připojit na YouTube kanále Live 4G.  Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku...