Archiv

Sčítání lidu 2021

Sčítání je jedna z příležitostí jak můžeme veřejně projevit svou víru. Více ve výzvě našich biskupů. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021

Adorace u Božího hrobu

Využijte otevřeného kostela o velikonocích k soukromé adoraci v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Prosím zapište se do adoračního archu v předsíni kostela. Zelený čtvrtek 19:00 -22:00 Velký pátek 12:00 – 22:00 Bílá sobota 12:00 – 19:00

Postní duchovní obnova online v sobotu 13.3.

V sobotu 13.3. se uskuteční Postní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení a večerní modlitba – kající bohoslužba, která nás připraví na dobrou svátost smíření před Velikonocemi.Každý se může připojit na YouTube kanále Live 4G.  Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku...

Nedělní mše svaté již v 8:00

od první do páté (včetně) neděle postní mše svaté začínají již v 8:00. A to z toho důvodu, že v 9.15 následuje mše svatá pro náctileté v rámci postní výzvy „Pět prstů“.

Postničky pro děti

V kapličce před kostelem si mohou děti vyzvednout charitní postničky. A co jak s nimi, se děti dozví spolu s obrázkem tučňáka.

Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných se uděluje 4.3., 5.3., 11.3. vždy v 17:30 podle rozpisu, který je v předsíni kostela.