Farní večer

V pátek 16. 9. jsou všichni srdčně zvání na farní večer, který začne po večerní mši svaté v 18 hodin v prostorách areálu fary. Je to příležitost se neformálně rozloučit s odcházejícím farářem. Těšíme se na společně prožité chvíle. Občerstvení zajištěno.