Povídání o Skotsku

V neděli 4.9. po mši svaté bude mít Mariánka Staňková ve farní kavárně povídání o své dobrovolné službě ve Skotsku. Všichni jsou srdečně zvaní!