Noc kostelů

Program:

15:00 – 17:45 Herní odpoledne pro děti – Na skok do nebe

18:00  Mše s gregoriánským chorálem, Schola sv. Michala

20:00  Varhanní preludia a improvizace,  J. Solár 

21:30  Koncert chval při svíčkách, Domašovská schola    

21:50  Požehnání a modlitba za obce farnosti

22:00  Fanfára z věže kostela na ukončení noci kostelů

Mimo program možnost individuální prohlídky kostela a fary

–          přízemí fary – občerstvení s ochutnávkou mešního vína

–          historický sál v patře fary – historické reminiscence

–          oratoř kostela – možnost získat potvrzení o křtu 

–          běžně nepřístupná místa kostela (kůr, zákristie, věž)      

Po celou dobu možnost rozhovoru s knězem