Pavel Kafka

Farní večer

V pátek 16. 9. jsou všichni srdčně zvání na farní večer, který začne po večerní mši svaté v 18 hodin v prostorách areálu fary. Je to příležitost se neformálně rozloučit s odcházejícím farářem. Těšíme se na společně prožité chvíle. Občerstvení zajištěno.

Výuka náboženství 2022-2023

Na ZŠ Domašov Třída Hodiny Den Vyučující 1. a 2. 11:45 – 12.30 pátek Magdalena Blažková 3. až 5. 12.35 – 13.20 pátek Magdalena Blažková Začátek výuky v pátek 23.9. 2022

Výuka náboženství 2022/2023

Papírové přihlášky do výuky náboženství jsou k dispozici v kostele a ve škole. Vyplněné přihlášky odevzdejte faráři. Příhlásit děti můžete Online přihláškou Výuka začne v pátek 23. 9. 2022 Třída Hodiny Den Vyučující 1. a 2. 11:45 – 12.30 pátek Magdalena Blažková 3. až 5. 12.35 – 13.20 pátek Magdalena Blažková

Mše svatá na poděkování

V neděli 18.9. bude mše svatá na poděkování za úrodu a především na poděkování za společně prožité dva roky ve farnosti. Při této mši svaté se s námi rozloučí otec Pavel Kafka

Uvedení nového faráře

V neděli 25.9. při mši svaté v 10:30 bude děkanem Mons. Koutným uveden nový domašovský farář otec Ludvík Bradáč Th.D.

Změna času bohoslužeb

Od neděle 25.9. bude mše svatá v neděli začínat v 10:30 Od 6. září bude v týdnu jen jedna mše svatá a to pravidelně v úterý v 18:00

Mše svatá s aktovkami

V neděli 4. září v závěru mše svaté bude speciální požehnání všem školákům a pedagogům. Prosíme, aby si prvňáčci přenesli své školní aktovky.

Pouť na Javůrku

V neděli 11. září bude v 11 hodin poutní mše svatá u kapličky na Javůrku

Pouť na Šmelcovně

V neděli 18. září bude v 11 hodin poutní mše svatá u kapličky na Šmelcovně.