Uvedení nového faráře

V neděli 25.9. při mši svaté v 10:30 bude děkanem Mons. Koutným uveden nový domašovský farář otec Ludvík Bradáč Th.D.