Lukáš Prokeš

Program noci kostelů

15:00 – 17:45 Herní odpoledne Pro děti po stopách zvířátek 18:00 – 18:45 Mše svatá s prosbami za všechny obyvatele obcí farnosti 18:45 – 19:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….    19:30 – 20:00 Přednáška o dějinách farnosti a historii kostela. 20:00 – 20:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….    20:30 Duchovní hudba...

Noc kostelů

Program noci kostelů v Domašově najdete zde: https://www.nockostelu.cz/kostel/5004/

Postní duchovní obnova online v sobotu 13.3.

V sobotu 13.3. se uskuteční Postní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení a večerní modlitba – kající bohoslužba, která nás připraví na dobrou svátost smíření před Velikonocemi.Každý se může připojit na YouTube kanále Live 4G.  Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v Boží přítomnosti. Další informace naleznete na Facebooku...

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti (seznamte s textem věřící v závěru bohoslužeb buď v den slavnosti Těla a Krve Páně nebo v neděli 6. června) Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává...