Poutní mše svaté v Lesním Hluboké 25.7. v 11:00

Všechny zveme na poutní mši svatou ke cti svaté Anny, která se koná v neděli 25.7. v 11 v kapli sv. Anny v Lesním Hlubokém. Po mši svaté jste zváni na malé občerstvení do nádvoří zámečku.