1.5. v 8:30 zahájení přípravy dětí na první svaté přijímání

Blžší informace rodiče obdrží mailem.