Synodální proces ve farnosti

Ve farnosti vznikly doposud dvě synodální skupinky, do kterých je možné se ještě připojit

  • SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ – Moderátor Zdenka Prokešová
    • První setkání 10.12. v 19:00 na faře
  • FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY – Moderátor Magdalena Blažková
    • První setkání 17.12. v 19:00 na faře

Stále je možnost je založit skupinku na jiné synodální téma