Benefiční koncert chval domašovské scholy

se uskutečnil v neděli 5.9. v 17:00. Všem organizátorům patří velké poděkování! Velké poděkování patří také všem dárcům, kteří na podporu salesiánské mise, které se účastní i naše farnice Mariánka Staňková darovali 13.040 Kč. Mariánka je už na místě a seznamuje se se situací ve školách a už reálně připravuje duchovní programy pro žáky a studenty. Taky mají již rozdělené služby v komunitě (vaření, úklid ….)