Svatovavřinecká pouť 7. 8. 2022 v 8:30 mše svatá

Všechny srdečně zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Vavřince. Mši svatou celebruje biskupský vikář pro pastoraci R.D. Pavel Šenkyřík. Děkujeme všem dárcům, kteří při sbírce přispějí na opravu fary.