Jarní úklid na faře

Ve čtvrtek 31.3. a v pátek 31.3. od 14 hodin je jarní úklid na faře