Modlitba za zemřelé (odpustky)

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

Obnovit přátelství s Bohem skrze svátost smíření a snažit se v tomto přátelství setrvat (vyloučení náklonosti i k lehkému hříchů).

Ve dnech 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela

  • Svaté přijímání
  • Modlitba na úmysl papeže Františka
  • Modlitba Otčenáš a Věřím v Boha

Ve dnech 1.  až  8. listopadu  při návštěvě hřbitova

  • svaté přijímání
  • Modlitba na úmysl papeže Františka
  • Modlitba za zemřelé