Aktuálně

Výuka náboženství 2022/2023

Papírové přihlášky do výuky náboženství jsou k dispozici v kostele a ve škole. Vyplněné přihlášky odevzdejte faráři. Příhlásit děti můžete Online přihláškou Výuka začne v pátek 23. 9. 2022 Třída Hodiny Den Vyučující 1. a 2. 11:45 – 12.30 pátek Magdalena Blažková 3. až 5. 12.35 – 13.20 pátek Magdalena […]

Mše svatá na poděkování

V neděli 18.9. bude mše svatá na poděkování za úrodu a především na poděkování za společně prožité dva roky ve farnosti. Při této mši svaté se s námi rozloučí otec Pavel Kafka

Uvedení nového faráře

V neděli 25.9. při mši svaté v 10:30 bude děkanem Mons. Koutným uveden nový domašovský farář otec Ludvík Bradáč Th.D.

Jak pulsujeme