Aktuálně

Svatodušní novéna

V těchto dnech se v našich farnostech přihlašují mladí lidé na biřmování, které by mělo proběhnout buď koncem r. 2024 nebo začátkem r. 2025. Mnozí ještě váhají. Chceme se za tyto všechny mladé (i spolu s nimi) pomodlit novénu k Duchu sv. Kéž je i všechny mladé lidi Duch sv. […]

Noc kostelů

Program: 15:00 – 17:45 Herní odpoledne pro děti – Ježíšovi přátelé18:00 Mše svatá s divadelní scénkou mládeže18:45 Foto reportáž ze života farnosti19:00 – 20:30 Posezení s pohoštěním na faře20:30 Koncert duchovní hudby v podání Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany). Zazní skladby Ave Maria, Pie Jesu a další.21:30 Koncert […]

Jak pulsujeme