Aktuálně

Svatodušní novéna

V těchto dnech se v našich farnostech přihlašují mladí lidé na biřmování, které by mělo proběhnout buď koncem r. 2024 nebo začátkem r. 2025. Mnozí ještě váhají. Chceme se za tyto všechny mladé (i spolu s nimi) pomodlit novénu k Duchu sv. Kéž je i všechny mladé lidi Duch sv. […]

Noc kostelů

Program: 15:00 – 17:45 Herní odpoledne pro děti – Ježíšovi přátelé18:00 Mše svatá s divadelní scénkou mládeže18:45 Foto reportáž ze života farnosti19:00 – 20:30 Posezení s pohoštěním na faře20:30 Koncert duchovní hudby v podání Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany). Zazní skladby Ave Maria, Pie Jesu a další.21:30 Koncert […]

Úklid trávy na farní zahradě

V pátek 26.5. se uskuteční brigáda na úklid již posečené trávy z farní zahrady.Shrabovat na hromady je možné kdykoliv během dne, nakládání a odvoz bude od 16hod.

Sběr fotek a videí z uplynulého roku

Pro tvorbu prezentace na noc kostelů sbíráme fotky a videa z akcí farnosti z uplynulého roku od září 2022. Pokud takovéto fotky nebo videa máte, prosíme o nahrání do složky na google disku na níže uvedeném odkaze. Odkaz na složku google disku zde

Jak pulsujeme