Program noci kostelů

15:00 – 17:45 Herní odpoledne Pro děti po stopách zvířátek

18:00 – 18:45 Mše svatá s prosbami za všechny obyvatele obcí farnosti

18:45 – 19:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….   

19:30 – 20:00 Přednáška o dějinách farnosti a historii kostela.

20:00 – 20:30 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….   

20:30 Duchovní hudba v podání Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany). Zazní skladby Ave Maria, Pie Jesu, Panis angelicus a další.

21:15 – 21:50 Možnost individuální prohlídky kostela, věže se zvony, depozitáře ….     

21:50 Požehnání při svíčkách obyvatelům obcí farnosti   

22:00 Fanfára z věže kostela na ukončení noci kostelů

Individuální prohlídka zahrnuje i místa běžně nepřístupná. Např. kůr, zákristii, depozitář, věž a přízemí fary, kde je připravena ochutnávka mešního vína.