Svatodušní novéna

V těchto dnech se v našich farnostech přihlašují mladí lidé na biřmování, které by mělo proběhnout buď koncem r. 2024 nebo začátkem r. 2025. Mnozí ještě váhají. Chceme se za tyto všechny mladé (i spolu s nimi) pomodlit novénu k Duchu sv. Kéž je i všechny mladé lidi Duch sv. vede jejich celým životem, i při samotném rozhodování v těchto dnech. Novéna bude probíhat ve dnech 4. – 12. září 2023. Farníci, kteří budou chtít, se budou v těchto dnech setkávat v kostele v Domašově každý den v 18:45. Jiní se mohou modlit individuálně. Novénu naleznete v přiloženém souboru.