Noc kostelů

Program:

15:00 – 17:45 Herní odpoledne pro děti – Ježíšovi přátelé
18:00 Mše svatá s divadelní scénkou mládeže
18:45 Foto reportáž ze života farnosti
19:00 – 20:30 Posezení s pohoštěním na faře
20:30 Koncert duchovní hudby v podání Kláry Jelínkové (zpěv) a Tomáše Jeřábka (varhany). Zazní skladby Ave Maria, Pie Jesu a další.
21:30 Koncert chval při svíčkách, Domašovská schola
21:50 Požehnání a modlitba za obce farnosti
22:00 Fanfára z věže kostela na ukončení noci kostelů

• Mimo program možnost individuální prohlídky kostela a fary
• Po skončení mše až do konce akce možnost rozhovoru s knězem