Velikonoční obřady

Vzhledem k tomu, že aktuální vládní opatření umožňuje účast na pokojných shromážděních mimo uzavřené prostory, což se týká i bohoslužeb, bude ozvučen i prostor před kostelem, abyste se mohli účastnit bohoslužby ti, kterým nevadí stát nebo sedět před kostelem. Je však třeba dodržet základní opatření (Respirátory a rozestupy) a dbát pokynů organizátora.