Potvrzení o darech k daňovým účelům

Prosím všechny dárce, kteří by chtěli vystavit potvrzení o darech farnosti za rok 2021 za účelem snížení základu daně, aby kontaktovali duchovního správce.